Veiklos ataskaita

KAS NUVEIKTA PER 2020 M.:

 • suteikta įvairi pagalba 19 Kauno m. šeimų,
 • gautas finansavimas 3 projektams (,,Šeima – šeimai”; ,,Ko reikia kiekvienai mamai” ir Fluxus Labas programos ,,Visi kaip vienas” bendruomeninei idėjai),
 • organizuoti 5 sociokultūriniai renginiai (šeimų išvyka į Pelėdnagių kaimą ir Krekenavos regioninį parką; šeimų apsilankymai Zoologijos sode bei Botanikos sode; mokymai apie šeimos biudžeto planavimą; renginys bendruomenei ,,Lobio ieškojimas – kūrybiška ekskursija Dainavos parke”),
 • organizuoti 16 val. trukmės šeimų savanorių parengimo mokymai (dalyvavo 7 šeimos savanorės),
 • vestos 2 grupės ,,Ko reikia kiekvienai mamai” (dalyvavo 12 mamų, auginančių kūdikius ir mažus vaikus iki 6 m.),
 • vesta 1 pozityvios tėvystės įgūdžių grupė (dalyvavo 6 tėvai),
 • organizuotas mini projektas ,,Vaikų svajonės” ( išpildytos 11 vaikų iš 6 šeimų kalėdinės svajonės),
 • organizuota Kalėdinė šeimų aplankymo su dovanėlėmis akcija (aplankyta 14 šeimų),
 • organizuoti 2 renginiai – diskusijos (projekto,,Šeima – šeimai” viešinimo renginys; kartu su Kauno m. savivaldybės šeimos taryba organizuota online diskusija apie paslaugų paaugliams poreikį ir galimybes Dainavos seniūnijoje),
 • dalyvauta Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje,
 • atstovauta šeimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje,
 • bendradarbiaujant su Valdymo inovacijų agentūra ir Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu pradėtas organizacijos Kokybės standarto diegimas,
 • nuo 2020 spalio mėn. dalyvaujama 6 mėn. programoje ,,Siekio ID. NVO akademija”, kur organizacijos komanda mokosi socialinio verslumo.

VEIKLOS ATASKAITOS:

Veiklos ataskaitos:

2021 m. VeiklosFinansinė
2020 m. VeiklosFinansinė
2019 m. VeiklosFinansinė
2018 m. VeiklosFinansinė