Veiklos ataskaita

KAS NUVEIKTA PER 2022 M.:

 • gautas finansavimas 3 projektams (tęsiamas projektas ,,Alternatyvių investicijų detektorius (AID”), vykdyti projektai ,,Dainavos bendruomenės psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimas” ir ,,ŠEIMA – ŠEIMAI 2″ (tęstinė savitarpio pagalbos šeimoms iniciatyva),
 • įdarbinti 7 darbuotojai,
 • nuo 2022-01-01 veiklos vykdytos naujose patalpose adresu V.Krėvės pr.49, Kaune,
 • Nuo 2022 m. sausio mėn. leista  teikti akredituotas socialinės priežiūros paslaugas (teisė suteikta 3 metams),
 • nuo 2022 m. balandžio mėn. organizacijoje 1 kartą per savaitę nemokamas konsultacijas teikia priklausomybės konsultantė,
 • bendradarbiaujant su Valdymo inovacijų agentūra ir Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu atnaujintas kokybės standarto NOKAS diegimas,
 • organizuoti 3 viešinimo renginiai (Atvirų durų dienos, projekto ,,ŠEIMA – ŠEIMAI 2″ pristatymas),
 • organizuota/dalyvauta 11 sociokultūrinių renginių (Dainavos mainų biržos susitikimai, bendruomenės kavutė, blynų diena, bendruomenės talka, 5 km. ėjimo renginys, skirtas paminėti Tarptautinę šeimos dieną, Verslių moterų kontaktų rytmetys, kaimynų diena, grožio dirbtuvės, žaislų mainytuvės),
 • organizuotos 2 darbo mugės projekto ,,Alternatyvių investicijų detektorius (AID”) dalyviams,
 • visus metus organizacijoje veikė dailininko Daliaus Virbicko darbų paroda,
 • organizuoti bendruomenės narių apsilankymai 1 Idioteatro ir 3 Naisių vasaros teatro spektakliuose Girstučio kultūros rūmuose,
 • vesta 1 pozityvios tėvystės įgūdžių grupė ,,Ko reikia kiekvienai mamai” (dalyvavo 7 mamos),
 • visus metus vesta Emocinio intelekto žaidimų grupė ,,Susikalbėkime”,
 • organizuotos 2 išvykos: bendruomenės išvyka į Naisius ir šeimų išvyka į Pelėdnagių bendruomenės centrą bei Kėdainių senamiestį,
 • organizuotos 20 kūrybinių dirbtuvių bendruomenei,
 • organizuoti 12 Kūrybinių ieškojimų užsiėmimų senjorams virš 65 m., kurie išsirutuliojo į veikiantį senjorų klubą ,,Būkime kartu”,
 • organizuoti 4 finansinio raštingumo mokymai,
 • pasirašytos naujos bendradarbiavimo sutartys su LPF ,,Maisto bankas, Kauno Simono Daukanto progimnazija, VšĮ Socialinės integracijos centru „Mes kartu”,
 • bendradarbiaujant su partneriu – LPF ,,Maisto bankas” –  organizuota parama maistu nepasiturintiems, dalyvauta rudeninėje ,,Maisto banko” akcijoje,
 • bendradarbiaujant su partneriu – Kauno Simono Daukanto progimnazija – išleistas leidinys ,,Dainavos bendruomenės senjorai: istorijų knyga”, organizuoti  Savęs pažinimo per meną kursai progimnazijos bendruomenei, Dainavos bendruomenės vakaronė ,,Būkime kartu”,
 • bendradarbiaujant su partneriu – VšĮ Socialinės integracijos centru „Mes kartu” – darbuotojai dalinosi gerąja patirtimi apie socialiai pažeidžiamų asmenų integraciją į bendruomenę ir darbo rinką,
 • bendradarbiaujant su  ,,Kaunas 2022″ ir ,,Fluxus” komanda dalyvauta konferencijoje ,,Švęskime upes ir bendruomenes”, organizuotas bendruomenės prisistatymas J.Mačiūno aikštėje ir bendras kopimas į Parodos kalną ,,Fluxus” festivalyje,
 • organizacijos darbuotojai kėlė kvalifikaciją dalyvaudami ESFA, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo, VšĮ ,,Šeimos santykių institutas” organizuotuose įvairiuose mokymuose,
 • Tarptautinės socialinio darbo dienos proga dalyvauta Paramos centre ,,Rigra” vykusiame bendrame susitikime su kolegomis,
 • įtraukta 10 savanorių teikti savitarpio pagalbą šeimoms, jiems organizuoti savanorių rengimo mokymai ir savitarpio paramos užsiėmimai,
 • pririmta 1 Kauno kolegijos socialinio darbo studijų programos I kurso studentė atlikti 130 val. praktiką organizacijoje,
 • su Dainavos mainų biržos iniciatyva dalyvauta Lietuvos Respublikos Prezidento inicijuotame konkurse ,,Lietuvos galia” (kategorijoje ,,Inovatyvi Lietuva” ir kartu su kitais nominantais dalyvauta iškilmingame renginyje LR Prezidentūroje,
 • parengta metodinė priemonė  apie bendruomenės psichologinio atsparumo įgūdžių ir socialinių – emocinių kompetencijų stiprinimą,
 • dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonės” (išpildytos 14 vaikų iš 10 šeimų mokyklinių prekių ir kalėdinės svajonės),
 • dalyvauta Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje,
 • atstovauta šeimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje,
 • 2022-12-20 paminėtas 5 metų organizacijos veiklos jubiliejus

KAS NUVEIKTA PER 2021 M.:

 • gautas finansavimas 2 projektams (,,Šeima – šeimai” ir ,,Alternatyvių investicijų detektorius (AID”),
 • įdarbinti 5 darbuotojai,
 • baigta dalyvauti 6 mėn. programoje ,,Siekio ID. NVO akademija”, kur organizacijos komanda mokėsi socialinio verslumo,
 • organizuoti 4 viešinimo renginiai (AID projektinės idėjos ,,Dainavos seniūnijos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į bendruomenę ir darbo rinką pristatymai, Atvirų durų diena),
 • organizuoti 16 val. trukmės šeimų savanorių parengimo mokymai (dalyvavo 6 šeimos savanorės),
 • vesta 1 pozityvios tėvystės įgūdžių grupė (dalyvavo 6 mamos),
 • organizuota šeimų išvyka į Pelėdnagių bendruomenės centrą ir Krekenavos regioninį parka,
 • organizuotos 2 kūrybinės dirbtuvės (,,Sielos koliažo” kūrimo ir projektų rašymo),
 • dalyvauta projekte ,,Vaikų svajonės” (išpildytos 11 vaikų iš 6 šeimų kalėdinės svajonės),
 • dalyvauta Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje,
 • atstovauta šeimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje.

KAS NUVEIKTA PER 2020 M.:

 • suteikta įvairi pagalba 19 Kauno m. šeimų,
 • gautas finansavimas 3 projektams (,,Šeima – šeimai”; ,,Ko reikia kiekvienai mamai” ir Fluxus Labas programos ,,Visi kaip vienas” bendruomeninei idėjai),
 • organizuoti 5 sociokultūriniai renginiai (šeimų išvyka į Pelėdnagių kaimą ir Krekenavos regioninį parką; šeimų apsilankymai Zoologijos sode bei Botanikos sode; mokymai apie šeimos biudžeto planavimą; renginys bendruomenei ,,Lobio ieškojimas – kūrybiška ekskursija Dainavos parke”),
 • organizuoti 16 val. trukmės šeimų savanorių parengimo mokymai (dalyvavo 7 šeimos savanorės),
 • vestos 2 grupės ,,Ko reikia kiekvienai mamai” (dalyvavo 12 mamų, auginančių kūdikius ir mažus vaikus iki 6 m.),
 • vesta 1 pozityvios tėvystės įgūdžių grupė (dalyvavo 6 tėvai),
 • organizuotas mini projektas ,,Vaikų svajonės” ( išpildytos 11 vaikų iš 6 šeimų kalėdinės svajonės),
 • organizuota Kalėdinė šeimų aplankymo su dovanėlėmis akcija (aplankyta 14 šeimų),
 • organizuoti 2 renginiai – diskusijos (projekto,,Šeima – šeimai” viešinimo renginys; kartu su Kauno m. savivaldybės šeimos taryba organizuota online diskusija apie paslaugų paaugliams poreikį ir galimybes Dainavos seniūnijoje),
 • dalyvauta Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje,
 • atstovauta šeimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje,
 • bendradarbiaujant su Valdymo inovacijų agentūra ir Nacionaliniu skurdo mažinimo organizacijų tinklu pradėtas organizacijos Kokybės standarto diegimas,
 • nuo 2020 spalio mėn. pradėta dalyvauti 6 mėn. programoje ,,Siekio ID. NVO akademija”, kur organizacijos komanda mokėsi socialinio verslumo.

KAS NUVEIKTA PER 2019 M.:

 • suteikta įvairi pagalba 16 Kauno m. ir Kauno raj. šeimų,
 • organizuotas sociokultūrinis renginys, skirtas Motinos dienai,
 • dalyvauta projektuose ,,Vaikų svajonės”, ,,Help Portrait”,
 • organizuota diskusija apie paslaugas šeimoms Kauno m. Dainavos seniūnijoje,
 • įsitraukta į Nacionalinės skurdo mažinimo organizacijų tinklo veiklą,
 • deleguota atstovė į Kauno m. savivaldybės šeimos tarybą,
 • kartu su 14 Lietuvos šeimų organizacijų dalyvauta kuriant skėtinę organizaciją. 

VEIKLOS ATASKAITOS:

Veiklos ataskaitos:

2021 m. VeiklosFinansinė
2020 m. VeiklosFinansinė
2019 m. VeiklosFinansinė
2018 m. VeiklosFinansinė