Vykdyti projektai

NVOŠG1-216 ,,ŠEIMA–ŠEIMAI”

2020 m. vasario – gruodžio mėn. VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” vykdė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamą projektą Nr. NVOŠG1-216 ,,ŠEIMA–ŠEIMAI”.

Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinti silpniau funkcionuojančias ar patiriančias tam tikrų sunkumų šeimas, pasitelkiant šeimų savanorių savitarpio pagalbą. Atrinktos ir apmokytos šeimos savanorės tiesiogiai bendravo su joms priskirtomis šeimomis, pagal galimybes atliepdamos į minėtų šeimų poreikius. Projekto eigoje visos šeimos dalyvavo nemokamose edukacinėse, pažintinėse bei kultūrinėse veiklose.  Abipusiai ugdanti ir prasminga šeimų bičiulystė tęsiasi ir pasibaigus projektui.

Projekto partneriai:

  • V.Kudirkos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius
  • Kauno miesto socialinių paslaugų centras
  • Asociacija ,,J.Kentenicho šeimos pedagogikos akademija”
  • VšĮ ,,Darnūs namai“
  • Kauno Dainavos bendruomenės centras ,,Draugystė“

 

2020 m. spalio – gruodžio mėn. VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” vykdė LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansuojamos priemonės ,,Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse” projektą Nr. SRB-565 ,,KO REIKIA KIEKVIENAI MAMAI”.

Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinti ir telkti Kauno miesto Dainavos seniūnijos šeimas, siekiant kad jos geriau užtikrintų vaikų poreikius. Kūdikius ir mažus vaikus iki 6 m. auginančioms, Dainavos seniūnijoje gyvenančioms mamoms buvo pravesti prevenciniai grupiniai užsiėmimai ,,Ko reikia kiekvienai mamai“.

Projekto partneris:

V.Kudirkos viešosios bibliotekos Vaikų literatūros skyrius

 

 

 

2022 m. rugpjūčio – lapkričio mėn. VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” vykdė Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, kurį administravo LR sveikatos ministerija, projektą Nr. S -178 ,,DAINAVOS BENDRUOMENĖS PSICHOLOGINIO ATSPARUMO ĮGŪDŽIŲ IR SOCIALINIŲ – EMOCINIŲ KOMPETENCIJŲ STIPRINIMAS”.

Pagrindinis projekto tikslas buvo stiprinti Dainavos bendruomenės psichologinio atsparumo įgūdžius ir socialines – emocines kompetencijas pasitelkiant meno ir kultūros intervencijas. Projekto metu vyko senjorams skirti Kūrybinių ieškojimų užsiėmimai, bendruomenės Kūrybinės dirbtuvės, Savęs pažinimo per meną kursai, bendruomenės vakaronė  ,,Būkime kartu”. Bendradarbiaujant su partneriu, parengta knyga ,,Dainavos bendruomenės senjorai: istorijų knyga”. Projekto pabaigoje sukurtas filmas apie vykdytas veiklas, parengtas gerosios patirties metodinis leidinys.

Projekto partneris:

Kauno Simono Daukanto progimnazija

 

 

 

2020 m. liepos – rugsėjo mėn. VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” su VšĮ ,,Kaunas 2022” vykdė jų palaikomą ir pastiprintą meniniu indėliu bei viešinimu Fluxus Labas! bendruomenių iniciatyvą Dainavos parke.

Padedant talentingai menininkei Editai Niciūtei buvo atskleisti Dainavos bendruomenės žmonių talentai, susiję su poezija, muzika, teatru, istorija. Repeticijas vainikavo 2020-09-10 vykęs finalinis renginys ,,LOBIO IEŠKOJIMAS – KŪRYBIŠKA EKSKURSIJA DAINAVOS PARKE”.