Veiklos

VšĮ Šeimų centro “Būkime kartu“ vykdomos veiklos:

  • Pagalba sunkumus patiriančioms šeimoms/vienišiems tėvams (bendrosios socialinės paslaugos, projektas ,,Šeima – šeimai“, pozityvios tėvystės įgūdžių grupė, sociokultūriniai renginiai: vaikų piešinių konkursas ,,Piešiu šeimą“, šeimų fotosesija, šeimų išvykos ir t.t.)
  • Pagalba besilaukiančioms/ mažus vaikus auginančioms šeimoms (bendrosios socialinės paslaugos, grupė ,,Ko reikia kiekvienai mamai“ ir t.t. )
  • Šeimų atstovavimas (dalyvavimas Kauno m. savivaldybės šeimos taryboje, Nacionalinio skurdo mažinimo organizacijų tinklo veikloje, visos Lietuvos šeimų organizacijų tinklaveiklos kūrime; diskusijų apie paslaugų šeimoms poreikius ir galimybes organizavimas ir t.t.)
  • Dainavos seniūnijos bendruomenės vystymas ir bendruomeniškumo stiprinimas (savanorių įtraukimas, įvairūs projektai, sociokultūriniai renginiai ir  t.t.)