Veiklos aprašymas

VšĮ Šeimų centras “Būkime kartu” projektinę idėją ,,Dainavos seniūnijos socialiai pažeidžiamų asmenų integracija į bendruomenę ir darbo rinką” įgyvendina kartu su Europos socialinio fondo agentūra pagal projektą Nr. 08.3.1-ESFA-V-419-01-0001 „Alternatyvių Investicijų Detektorius (AID)“.

Projektinės veiklos laikotarpis: 2021-04-01 – 2022-09-30

Pagrindinė projektinės idėjos inovacija yra Mainų biržos platformos sukūrimas ir išbandymas su 65 dalyviais. Ši bendruomeniškumą skatinanti platforma ateityje taps prieinama visiems Dainavos seniūnijos gyventojams.

Socialiai pažeidžiamiems asmenims bus teikiamos ir socialinės integracijos paslaugos, kurios apims individualaus motyvavimo, informavimo, konsultavimo, tarpininkavimo, atstovavimo, bendrųjų gebėjimų ugdymo, sociokultūrines, pagalbos įsidarbinant ir įsidarbinus paslaugas. Socialiniai darbuotojai susitikimų metu atliks pirminį vertinimą, kokių priemonių ir paslaugų reikia; išsiaiškins dalyvių bendruosius gebėjimus, darbinius gebėjimus, identifikuos profesinius interesus ir asmenybės bruožus; padės sukurti anketą Mainų biržos platformai; nustatys, kokių  konkrečių projekto partnerio teikiamų specialistų konsultacijų reikia (psichologijos, teisės, įvaizdžio kūrimo, verslo kūrimo ir pan., mažiausiai po 2 val. konsultacijų vienam asmeniui); sudarys detalų individualios veiklos planą, bendraus su darbdaviais ir padės pasirinkti būdus, kuriais dalyvis sieks užsibrėžto tikslo.

Įpusėjus projekto vykdymui, bus organizuojama Darbo mugė, kurioje  socialiai pažeidžiami asmenys tėvai turės  galimybę susipažinti su potencialiais darbdaviais.

(Projektinės paraiškos rengėjas – VšĮ Šeimų centro „Būkime kartu” vadovė Inga Bradūnienė),